19sierpień2019

TOP 500

Boomerang istnieje dzięki współpracy ośrodków z całej Polski. Każde z miast lokalnie organizuje salę oraz rozsyła informacje o spotkaniu Boomeranga, natomiast transmisja odbywa się dzięki Platformie Obsługi Nauki PLATON. Transmisja nie zawsze odbywa się we wszystkich miastach - zależy to od tematyki spotkania i lokalnego zainteresowania danym zagadnieniem.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
   Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego  Platforma Obsługi Nauki PLATON
 pcz-wydzial-srodowiska    
   
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologi Uniwersytetu Warszawskiego
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Politechnika Częstochowska

 
UMCS
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
inLab UMK

 
Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Częstochowskiej

Politechnika Warszawska
 Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza  Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE  radio-kampus  logotyp us
  p cz