19sierpień2019

TOP 500

Jak zmierzyć kalifornijski sukces?

Aby odnieść sukces w tym nowym świecie musimy nauczyć się, po pierwsze, kim jesteśmy. Mało kto jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie… Nawet ten, który wydaje się człowiekiem sukcesu. Czy wiesz, w czym jesteś dobry? Czy wiesz, czego musisz się jeszcze nauczyć, aby umieć w pełni korzystać ze swoich atutów? Niewielu nawet zadaje sobie te pytania. Peter F. Drucker

Autor: Izabela Kowalczyk, manager transferu technologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, TOP 500 INNOVATORS, edycja 40.3

Foto: R.Wrembel


Czym się mierzy kalifornijski sukces? Ilością założonych firm, które można sprzedać za dobrą cenę? Dobrze prosperującą własną firmą, która od lat utrzymuje się na rynku? Na tyle doskonałym przygotowaniem zawodowym zdobytym w biznesie, że drzwi najlepszych uczelni (czytaj Stanford) są otwarte na oścież zapraszając do współpracy praktyka, który o życiu gospodarczym (i jeszcze szerzej, bo społecznym) wie bardzo dużo?

Zapewne wszystkie przytoczone miary są adekwatne, ale na pewno nie dla uczestnika programu TOP500 Innovators, który wyjechał z Polski do USA na 9 tygodni. Jak mogę więc mówić o swoim sukcesie w kontekście stażu*, jaki udało mi się tam odbyć? Myślę, że należy na to spojrzeć oczami przytaczanego profesora Druckera, on miał intuicję!

 

SUKCES (I): kim jestem? w czym jestem dobra?

Rozmowy biznesowe w czasie spotkania w San Francisco University ClubMój staż miał miejsce w instytucji (formalnie jest to stowarzyszenie) prowadzonej przez Aniołów Biznesu (ang. Business Angels), którzy mają na pewno jedną wspólną cechę (oprócz tego, że są aniołami, które mają skrzydła) - są absolwentami Harvard Business School, co oznacza, że przeważnie ukończyli MBA tej renomowanej uczelni. HBS Angels – Northern California (HBSA) tworzy swego rodzaju forum dla absolwentów Harvardu w celu połączenia ich, zapoznania z firmami i w konsekwencji umożliwienia inwestycji w innowacyjne firmy na ich wczesnym etapie działalności. Są to firmy zlokalizowane głównie w Północnej Kalifornii. Stowarzyszenie zrzesza obecnych i byłych przedstawicieli władz wykonawczych biznesu, przedsiębiorców, oraz Venture Capitals (VC). Wszyscy zainteresowani nastawieni są na inwestowanie swoich pieniędzy, poświęcanie czasu i opracowywanie ekspertyz na rzecz firm o wysokim potencjale celem ułatwienia ich rozwoju.

W trakcie krótkiego stażu miałam szczęście wziąć udział w najważniejszych wydarzeniach tej instytucji, które precyzyjnie wyjaśniły mi sposób jej działalności i pracy. Były to m.in. obrady Selection Committee (wewnętrzny organ stowarzyszenia zajmujący się oceną składanych wniosków o wsparcie inwestycyjne). Dzięki uprzejmości i otwartości Jean Kovacs - prezydentki HBSA, poznałam zakulisowe procesy pracy Aniołów, do tej pory niedostępne dla mnie w środowisku polskim, choć przez lata pracowałam bardzo blisko tego typu instytucji, bo w parku naukowo- technologicznym. Co więcej, obdarzona dużym zaufaniem, otrzymałam dostęp do bazy danych dotyczącej pomysłów biznesowych składanych Aniołom Biznesu i ocenianych on-line z opisem ich dalszych etapów rozwoju.

Siedziba San Francisco University ClubSelection Committee rozpatruje co kwartał ponad 50 wniosków i w rezultacie dokonuje wyboru od 7 do 10 najbardziej obiecujących przedsięwzięć, które zapraszane są do prezentacji na tzw. Pitch Event, który odbywa się raz na trzy miesiące. Na tego typu spotkaniu obecni są wszyscy inwestorzy z danego regionu: zarówno Aniołowie Biznesu jak i VC. Ostatnie spotkanie miało miejsce w San Francisco University Club, 13 grudnia 2012 r.

Zaprezentowane zostały tam trzy firmy, które otrzymały przed rokiem dofinansowanie i odniosły sukces oraz sześć firm rekomendowanych przez Selection Committee do przedstawienia swojej oferty na forum inwestorów. Byłam tam obecna i co więcej moja praca na rzecz HBS Angels – Northern California została wysoko oceniona i publicznie zaprezentowana przez samą prezydentkę HBSA w obecności siedemdziesięcu przedstawicieli Business Angels i Venture Capitals. To doświadczenie pozwoliło mi dowiedzieć się wiele o sobie.

 

SUKCES (II): czego muszę się jeszcze nauczyć, by w pełni korzystać ze swoich atutów?

Ważnym dla mnie faktem jest również to, że moja współpraca z HBSA nie kończy się wraz ze stażem. Ponieważ zadanie, jakie zostało mi powierzone będzie dalej kontynuowane przez studentów kierunków biznesowych Stanford University, przygotowuję dla nich odpowiedni materiał do dalszej pracy. Moja rola polegała więc będzie na wyjaśnieniu kolejnym osobom, jaki przyświecał mi pomysł w konkretnie zaproponowanym przeze mnie rozwiązaniu. Ponadto, poprzez słuchanie moich współpracowników będę uczyła się również o sobie.Izabela Kowalczyk w rozmowie z przedstawicielem Business Angels (członkiem Selection Committee)

Z pewnością poznam kolejne sugestie dotyczące już wykonanej pracy i pomysłów na przyszłość. Co więcej, w ramach współpracy, jaka zrodziła się pomiędzy uczelniami, z których pochodzą uczestnicy TOP 500 INNOVATORS a HBSA, już w I połowie 2013 roku będzie miało w Polsce ciekawe wydarzenie promujące przedsiębiorczość akademicką (rozmowy i prace w ramach tej inicjatywy są w toku). W organizację tego przedsięwzięcia zaangażowane są: moja uczelnia - Gdański Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Poznańska, w której rolę prodziekana ds. współpracy z przemysłem pełni prof. Robert Wrembel.

O tym cennym przedsięwzięciu, wpisującym się w sukcesy Programu TOP 500 Innovators, dowiecie się Państwo z odpowiednim wyprzedzeniem, jak tylko potwierdzone zostaną wszystkie szczegóły związane z terminami.

Po raz kolejny będziemy mieli szansę jeszcze lepiej poznać nas samych oraz naszych partnerów. Tym razem może trochę z innej perspektywy - goszcząc Kalifornię na polskiej ziemi.

Strona HBSA http://www.hbsalumniangels.com/

 


*Staże organizowane w ramach Programu TOP 500 Innovators stanowiły jego integralną część. Ich celem było poznanie doświadczeń goszczących instytucji oraz uczenia się poprzez osobiste zaangażowanie w ich pracę.

W końcowej części pobytu miał miejsce staż indywidualny uczestnika Programu: w firmie, stowarzyszeniu, szpitalu itp. w zależności od obszarów zainteresowań i profilu pracy osoby uczestniczącej. Na staże składały się też dodatkowe wizyty studyjne w takich firmach jak: NASA, Plug and Play, Exponent, Polycom, Institute for the Future.

 

 

 

III Edycja - w mediach

Informatyzacja gospodarki odpadami 21-06-13 - Cywilizacja przeżyła dotychczas dwie wielkie fale przemian... More detail
Najlepsze uczelnie na świecie stoją otworem 18-05-13 - W 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego postano... More detail
Zagraniczne staże, współpraca z biznesem i kursy - Akademia się chwali 12-05-13 - AKADEMIA Morska w Szczecinie chwali się swoimi sukcesami. W... More detail

III Edycja - Wykłady

Wykłady Polskich Naukowców Na Uniwersytecie Stanforda 01-02-13 - Podczas pobytu trzeciej grupy Top 500 Innovators na Uniwersy... More detail

III Edycja - Staże

Jak zmierzyć kalifornijski sukces? 13-02-13 - Aby odnieść sukces w tym nowym świecie musimy nauczyć si... More detail