23maj2019

TOP 500

ILIM to projekt wewnętrzny - program budowy kultury innowacyjności w ILIM. Stworzenie miejsca swobodnego eksperymentowania. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.

Mazowiecki Klaster BioTechMed koncentruje się na obszarze bio-tech-med, tj.: biologii, (bio)technologii, (bio)chemii, farmacji, (bio)medycynie, (bio)inżynierii, (bio)fizyce oraz zastosowaniach technologii informacyjnych (ICT) w medycynie. Członkami Klastra BioTechMed są instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu prowadzące swoją działalność w obszarze bio-tech-med. Wizją Klastra BioTechMed jest międzynarodowa konkurencyjność regionu Warszawy i okolic w branży bio-tech-med. (PDF)

SHOPA Labs Co słychać w SHOPIE, czym jest projekt SHOPA Labs i jakie wrażenia pozostawiła po sobie konferencja POLISHOPA - czyli krótkie podsumowanie pierwszego półrocza w SHOPA Design Thinking Workspace. Prezentacja wygłoszona podczas III Zlotu absolwentów programu Top 500 Innovators.

Fundacja TECHNOTALENTY. Celem fundacji jest implementacja modelu otwartych innowacji w podlaskich firmach. Będziemy "wyłapywać" młode lokalne talenty różnych dziedzin przy pomocy konkursu "Zdolne Podlasie" (I edycja konkursu jesienią 2014) i rozwijać je pod okiem lokalnych firm przy konkretnych projektach realizowanych w zespołach multidyscyplinarnych. Produkt powstały w wyniku takiego projektu będzie własnością samych talentów i będą go mogli komercjalizować albo we własnej firmie albo w firmie z którą będą współpracować albo w której będą pracować. (PDF)

Creative Cracow to inicjatywa Mirki Długosz i Weroniki T. Adrian, mająca na celu promowanie kreatywności, innowacji i przedsiębiorczości, poprzez warsztaty, szkolenia, interdyscyplinarne projekty, doradztwo, działania społeczne oraz tworzenie własnej metodyki (Ctrl+Alt+Del). Członkowie zespołu Creative Cracow prowadzą warsztaty z kreatywności i Design Thinking na uczelniach (AGH, UJ), dla firm oraz organizacji pozarządowych (m.in. ZHR, Amnesty International, Sinoma) oraz w ramach otwartych spotkań tzw. Kreatywnych Śniadań, a także współpracują z lokalnymi inicjatywami i społecznoscią startupową. (PDF)

Phobos. jest systemem wspomagającym proces leczenia fobii jako narzędzie wykorzystywane przez psychoterapeutów. Jego działanie polega na pełnym przeniesieniu leczonego pacjenta do świata wirtualnej rzeczywistości i wykorzystanie specjalizowanych scenariuszy. W chwili obecnej produkt jest komercjalizowany - poszukiwani są partnerzy biznesowi i inwestorzy. (PDF)

DT4U - Pracownia Design Thinking na Politechnice Łódzkiej. Grupa absolwentów programu Top 500 Innovators z Politechniki Łódzkiej utworzyła Pracownię Design Thinking, która jest wyjątkową w skali kraju przestrzenią do kreatywnego rozwiązywania problemów społeczno -- biznesowych. Przestrzeń DT znajduje się w jednym z najnowocześniejszych budynków Politechniki Łódzkiej -- Fabryce Inżynierów XXI wieku, na Wydziale Mechanicznym. Dzięki przychylności władz Uczelni pozyskano środki finansowe, które pozwolą na wyposażenie tej pracowni w sposób umożliwiający wprowadzenie przedmiotu Design Thinking do cyklu kształcenia, początkowo na wybranych, a w przyszłości na wszystkich kierunkach znajdujących się w ofercie edukacyjnej PŁ, zarówno na I, jak i na II stopniu studiów. Dzięki temu będzie możliwe realizowanie projektów w interdyscyplinarnych zespołach generujących innowacyjne rozwiązania, które znajdą swoje zastosowanie w praktyce. (PDF)

Aplikacja mobilna beProt (patrz Apple Store), która ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo życia jej użytkowników. Oprogramowanie umożliwia monitorowanie przemieszczania się ludzi i automatyczne wykrywanie upadku, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz w życiu prywatnym. Program dedykowany jest dla: 1. osób starszych, ze względu na wiek, należących do grupy zwiększonego ryzyka upadkiem, 2. osób zagrożonych upadkiem ze względów zdrowotnych np. wynikających z chorób kardiologicznych, 3.osób zagrożonych atakiem/napaścią -- zagrożenie zdrowia i życia ze względu na wykonywany zawód, 4. pracowników pracujących samotnie. (PDF)

Program US-Poland Innovation Hub to akcelerator dla polskich innowacyjnych firm w zdobywaniu światowych rynków. Celem US-Poland Innovation Hub jest przygotowanie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw do wejścia na rynek globalny (Go Global, Poland). Kadra zarządzająca tych przedsiębiorstw podczas sesji treningowych i warsztatów zostanie przygotowana do rozmów i pozyskania partnerów/inwestorów z Doliny Krzemowej. Najlepsi przedstawią swoje innowacyjne projekty potencjalnym inwestorom podczas spotkań biznesowych w Stanach Zjednoczonych. W inicjatywę zaangażowanych jest kilku Topowiczów. Więcej informacji: innovationhub-usptc.org (PDF)

Program "Design the Future" realizowany jest we współpracy z Autodesk. Autodesk jest producentem oprogramowania do projektowania oraz animacji komputerowych. Polska jest trzecim krajem gdzie, dzięki staraniom Top 500, ten program zostanie zrealizowany. Celem programu jest stymulowanie myślenia inżynierskiego oraz nauka projektowania w 3D dzieciaków już na możliwie wczesnym etapie edukacji. Pod koniec maja zakończy się pilotaż w wybranych szkołach w Poznaniu, a od nowego roku szkolnego ruszamy w gimnazjach w całej Polsce dając tym samym 1,3 mln polskich gimnazjalistów dostęp do światowej klasy narzędzi i światowej klasy myślenia. (PDF)

SHOPA to pierwsza w Polsce przestrzeń do design thinking, która wspiera współpracą studentów, pracowników naukowych oraz przedsiębiorców w celu wypracowywania innowacyjnych rozwiązań opartych o metodologię design thinking i działa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Koncept jest efektem programu Top 500 Innovators, a pierwowzorem jest d.school na Uniwersytecie Stanforda. W chwili obecnej jest zaangażowane w projekt 5 Topowców z trzech miast. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i międzymiastowych inicjatyw w ramach działań absolwentów programu Top 500 Innovators. (PDF)