19lipiec2018

TOP 500

III Spotkanie Programowe Absolwentów TOP 500 Innovators

W dniach 12-13 grudnia 2014 w Warszawie, odbyło się III Spotkanie Programowe Absolwentów Programu Top 500 Innovators, które skupiło ponad 60 przedstawicieli nauki, transferu technologii i innowacji z całej Polski. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i rozwijanie wspólnych inicjatywy zarówno na poziomie regionalnym jak i krajowym. Poruszaliśmy także kwestie związane z budową stabilnej współpracy z biznesem oraz partnerami publicznymi, kształcie nowej perspektywy finansowej, jak również promocji osiągnięć Topowiczów i popularyzacji kolejnych edycji programu.

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista