23maj2019

TOP 500

III Zlot Absolwentów Programu Top 500 Innovators

W dniach 9-10 lipca 2015 r. w Warszawie odbył się III Zlot Absolwentów Programu Top 500 Innovators. Wydarzenie skupiło ponad 200 absolwentów Programu i zaproszonych gości. W tym roku prezentowaliśmy swoje osiągnięcia oraz dyskutowaliśmy o wyzwaniach, jakie przed nami stoją w kontekście współpracy, kreowania i wdrażania innowacji.


Źródło: Materiały MNiSW

III Zlot Absolwentów oficjalnie otworzyli Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Prof. Lena Kolarska-Bobińska, Ambasador USA w Polsce Stephen Mull oraz Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Prezes Stowarzyszenia Top 500 Innovators.


Źródło: Materiały MNiSW

Pani Minister zaprezentowała pierwsze wyniki ewaluacji Programu, wskazując na dynamiczny rozwój karier absolwentów i ich wkład w komercjalizację wyników badań. Ambasador Mull podziękował za udaną wieloletnią współpracę i podkreślił, że środowisko Top 500 to inicjator wielu zmian w Polsce. Prezes Stowarzyszenia podkreśliła, że nieocenioną wartością dodaną Programu jest także ogólnopolska sieć współpracy Absolwentów i relacja zbudowane z uczelniami partnerskimi, które już dzisiaj zaowocowały wieloma inicjatywami i projektami.


Źródło: Materiały MNiSW

Gośćmi Zlotu byli także prof. Włodzisław Duch, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP, Leszek Cieśla z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dr Jacek Adamski z Konfederacji Lewiatan, którzy wzięli udział w panelu dyskusyjnym Jakie wyzwania stoją przed Nami w najbliższych latach? Jak Innowatorzy mogą wpływać na rzeczywistość? Analizowaliśmy punkty krytyczne we współpracy nauki z przemysłem, wdrażaniu polskich innowacji, jak również konieczności podnoszenia świadomości w zakresie ochrony własności intelektualnej.

W ramach dyskusji o skutecznej komercjalizacji gościliśmy także inwestorów m.in.: Tomasza Ponińskiego, który przedstawił zasady działania i wymagania funduszy prywatnych inwestujących w innowacje. Paweł Nowicki, przedstawiciel sponsora wydarzenia - BTM Innovations, przedstawił najlepsze praktyki związane z wdrażaniem nowych rozwiązań.


Źródło: Materiały własne

Podczas wydarzenia w ramach sesji “Top Spot - success storiess” absolwenci zaprezentowali swoje najnowsze osiągnięcia i projekty. Wśród prezentujących byli: Techmo sp. z o.o. | Bartosz Ziółko i Jakub Gałka, MELES | Jola Koszelew, Maciej Kopczyński, Technotalenty z Podlasia | Jola Koszelew, Maciej Kopczyński, Program wdrażania kultury innowacyjności w ILIM (w tym utworzenie przestrzeni pracy kreatywnej) | Piotr Nowak, BikeMic | Marcin Stolarski, DT Week | Joanna Pniewska, An Intelligent System for Ovarian Tumor Diagnosis | Krzysztof Dyczkowski, Inkubator Innowacyjności | Jan Chełkowski, DT4U | Dorota Bociąga, Porozumienie Spółek Celowych | Konrad Frontczak, AdMidster | Piotr Szymański, US-Poland Innovation HUB | Mariusz Tomaka, Shopa Labs | Radek Ratajczak.

Nieodzownym elementem Zlotu był także Design Thinking. W trakcie panelu pt.: Design Thinking na rzecz integracji środowiska Top 500 Innovators zaprezentowano inicjatywy i działania, w których członkowie Stowarzyszenia wdrażają DT w swoich środowiskach pracy jednocząc ludzi otwartych, aktywnych i sprawczych. Jacek Pucher krótko opowiedział o wrażenia z rocznego kursu na Hasso Plattner Institut School of Design Thinking w Poczdamie. Robert Olszewski zaprezentował interdyscyplinarne studenckie projekty grupowe prowadzone na Politechnice Warszawskiej w ramach akcji Kreatywny Semestr Projektowy. Krystyna Malińska i Przemysław Postawa przedstawili Studenckie Koło Naukowe Design Thinking Space działające na Politechnice Częstochowskiej. Dorota Bociąga podzieliła się doświadczeniami działalności DT4U w Politechnice Łódzkiej. Łukasz Liebersbach przedstawił zrealizowany na zlecenie przedsiębiorcy projekt wykorzystujący Design Thinking w transferze technologii. Joanna Pniewska zaprezentowała projekt OPEN MINDS zrealizowany na Politechnice Gdańskiej we współpracy z biznesem.

Podczas sesji Działalność ekspercka Absolwentów Programu i możliwości współpracy, prowadzonej przez Krystynę Malińską i Annę Rogut-Dąbrowską, omówiliśmy główne obszary działalności eksperckiej Absolwentów Programu i Członków Stowarzyszenia na rzecz instytucji i organizacji takich jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Rada Młodych Naukowców, Obywatele Nauki, Polsko-Amerykańska Rada ds. Innowacji czy Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Przedstawiliśmy krótko efekty pracy nad propozycjami konkursów i programów w nowej perspektywie dla MNiSW i NCBR oraz konsultowanymi projektami aktów prawnych MNiSW. Eliasz Kańtoch przybliżył działalność Komitetu Interesariuszy NCBR, na rzecz którego pracują również Absolwenci Programu Krystyna Malińska i Piotr Przybysz. O działaniach Rady Młodych Naukowców opowiedziała Karolina Czarnecka, która została powołana na drugą kadencję. A o inicjatywie Obywateli Nauki “Pakt dla Nauki”, w przygotowaniu której brali udział Topowicze, opowiedziały Patrycja Radek i Jolanta Koszelew. Stowarzyszenie ma również swoich przedstawicieli w Polsko-Amerykańskiej Radzie ds. Innowacji (Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Paweł Nowicki), a o działaniach Rady opowiedział Paweł Nowicki. Druga część sesji została poświęcona dyskusji nad projektem rozporządzenia MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym, którą to dyskusję poprowadziła Monika Rom przy wsparciu Przemysława Korytkowskiego z KEJN.


Źródło: Materiały własne

III Zlot Absolwentów zakończyliśmy giełdą kooperacyjną. Tą sesję rozpoczęliśmy od krótkiego przedstawienia firm i projektów prowadzonych przez Topowiczów. Pełen opis wszystkich firm i projektów dostępny jest w katalogu. W drugiej części Giełdy uczestnicy odbyli po kilkanaście spotkań dwustronnych z losowo dobranymi partnerami. Rozmowy trwały po 5 minut. Pozwoliły ustalić pola potencjalnej współpracy i wymienić się wizytówkami. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że był to bardzo efektywny czas networkingu.

Nieocenionym elementem spotkania była także pozytywna energia, która wszystkim nam pozwoliła naładować akumulatory na kolejne miesiące działania.


Źródło: Materiały MNiSW

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista