19lipiec2018

TOP 500

Konferencja Projektów Zespołowych

Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej zaprasza przedstawicieli wrocławskiego środowiska branży IT do udziału w organizowanej 19 czerwca 2013 br. Konferencji Projektów Zespołowych. Poprzez prezentację efektów pracy zespołowej studentów III roku studiów inżynierskich informatyki oraz automatyki i robotyki, organizatorzy konferencji zamierzają zachęcić wrocławskie firmy do bliższej współpracy naukowo-biznesowej.

Takie spotkanie jest wyjątkową okazją do zintegrowania studenckich grup projektowych, prowadzących zajęcia pracowników naukowych oraz przedsiębiorców, zainteresowanych tematyką podejmowanych akademicko przedsięwzięć.

Projekty mają charakter programowy lub konstrukcyjny. Z ich szczegółowymi opisami, można zapoznać się poprzez dedykowaną stronę internetową pod adresem: http://kpz.iiar.pwr.wroc.pl/projekty-2013/projekty-2013/.

Konferencja jest adresowana również do studentów młodszych lat, którzy w przyszłości będą mieli projekt zespołowy w programie zajęć dydaktycznych. Ma to służyć wzajemnej motywacji do podejmowania odważniejszych wyzwań naukowych. Dodatkowo firmy bezpośrednio zaangażowane w projekty zespołowe mogą realizować przedsięwzięcia, na które czasem brakuje czasu, zasobów ludzkich i finansowych, a które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.

Konferencja stanowi doskonałą platformę do inicjowania współpracy naukowo-biznesowej. Może być zalążkiem przedsięwzięć o znacznie większej skali niż projekty studenckie, jednocześnie wpływa na kształcenie kadr pracowników z umiejętnościami i wiedzą, która bezpośrednio odpowiada na potrzeby rynku.

Firmy, które aktywnie włączyły się w organizację II edycji Konferencji Projektów Zespołowych to: Jet Reports®, Nokia Siemens Network, FANUC, REC Global, InsERT, Neurosoft, Future Skills. Patronat medialny nad konferencją objęło Akademickie Radio LUZ, portale internetowe Money.pl i Energia.PL.pl oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators.

Jednym z głównych ogranizatorów konferencji są dr inż. Maciej Nikodem absolwent Top 500 Innovators, który odbył staż na Stanford University jesienią 2012 roku oraz dr inż. Krzysztof Berezowski, który w październiku 2013 roku odbędzie staż na University of California, Berkeley.

Gorąco zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia na stronie internetowej pod adresem: http://kpz.iiar.pwr.wroc.pl .

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista