22luty2018

TOP 500

Kategoria: Konferencje

Relacja z konferencji Science for Industry

Konferencja Science for Industry pod patronatem Stowarzyszenia Top 500 Innovators z licznym udziałem absolwentów

Tegoroczna druga z cyklu konferencja „Science for Industry: Necessity is the mother of invention” skupiła ponad 70 przedstawicieli świata nauki, przemysłu, jak również instytucji oferujących wsparcie oraz fundusze na realizację innowacyjnych projektów nauka-przemysł w obszarze nauk o Ziemi, wśród których znalazła się liczna grupa absolwentów Programu Top 500 Innovators. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Instytut Nauk Geologicznych PAN pod honorowym patronatem Państwowego Instytutu Geologicznego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Top 500 Innovators.

Czytaj więcej: Relacja z konferencji Science for Industry

Kategoria: Konferencje

Konferencja "Nauka. Polskie Perspektywy" 2013

Nauka. Polskie Perspektywy 2013 to konferencja popularnonaukowa, adresowana do młodych naukowców, doktorantów i studentów polskiego pochodzenia, którzy prowadzą swoje badania na uniwersytetach poza granicami Polski. Konferencja ta umożliwia żyjącym i uczącym się za granicą studentom spotkanie się, zbudowanie sieci kontaktów oraz podjęcie dyskusji na tematy związane z uczestnictwem Polski w rozwoju nauki i technologii. Organizowana wspólnie przez dwa stowarzyszenia studenckie: Cambridge University Polish Society i Oxford University Polish Society przy wsparciu LSE SU Polish Business Society, konferencja NPP dzieli się na trzy główne sesje tematyczne: matematyczno-fizyczną, przyrodniczą i ekonomiczną.

Czytaj więcej: Konferencja "Nauka. Polskie Perspektywy" 2013

Kategoria: Konferencje

The Next Big Thing - Startup Idea Show

AGH i Konsulat Amerykański w Krakowie ogłosiły szczegóły konkursu na pomysł na start up w ramach Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji (PAMI). W konkursie mogą brać udział tylko studenci (w tym doktoranci). Nagrody w wysokości 10 000 zł, 6 000 zł i 3 000 zł ufundowali KIC Innoenergy i Akamai.

Szczegóły konkursu na stronie AGH.

Kategoria: Konferencje

Poland Silicon Valley Science and Technology Symposium 2013

For years, the Poland-–Silicon Valley Science and Technology Symposium (PSVTS) and Poland Day at the Global Technology Symposium have served as a critical arena for exploring issues pertaining to science, technology, and the financing of innovative enterprises in a context relevant for Poland.

Poland Silicon Valley Science and Technology Symposium 2013 will be held on November 7-8 in San Francisco, CA, USA.

The focus of this year’s Symposium will be the Life Sciences and Advanced Materials, with expert panels addressing the following topics:

* The current state of Stem Cell research and technology
* Robotic systems in surgery
* The use of laser technology in medicine
* Drug development and the pharmaceutical industry in Silicon Valley
* Clinical Research—is Poland a good place to conduct clinical trials?
* Advanced sciences in food and nutrition
* The legacy of Jan Czochralski– from 1916 discovery to today’s Silicon Valley


The 2013 Symposium will bring together representatives of the American economy’s dynamically growing life sciences industries with promising Polish biotechnology and pharmaceutical companies. Attendees will participate in discussions led by distinguished academic experts from leading U.S. and Polish universities, and experienced industry leaders. Together, we will explore breakthrough technologies in Polish and international science and medicine, as panelists share and seek out new perspectives on the potential role of Life Science technologies in the Polish and American economies. The aim of the dialogue is to create a platform for cooperation, establishing relationships between Polish companies and institutions and leaders in innovative technologies in Silicon Valley.

The Symposium will be followed by a Closing Banquet on Saturday, November 9th, 2013, together with Polish Society of California celebrating its 150th Anniversary.

Top 500 Innovators Alumni Association gave Poland-–Silicon Valley Science and Technology Symposium 2013 its patronage.

We engourage you to participate. Those who are interested in more detail, are invited to visit the official website of the symposium http://www.psvts.org.

Kategoria: Konferencje

Science for Industry: Necessity is the mother of invention

„Science for Industry: Necessity is the mother of invention” (18-20 września 2013 r., Warszawa) to wydarzenie networkingowe dedykowane współpracy między przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu oraz jednostek naukowych i instytutów badawczo-rozwojowych związanych z szeroko pojętymi badaniami środowiska, ekologią, geologią, poszukiwaniem i zrównoważoną eksploatacją zasobów naturalnych, poszukiwaniem, eksploatacją, i ochroną zasobów wód podziemnych, mineralnych i termalnych.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje obszary działalności a także oferty współpracy. Sesjom networkingowym będą towarzyszyły prezentacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów badawczych i aplikacyjnych w konsorcjach naukowo-przemysłowych ze środków krajowych – oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, jak również ze środków nowego europejskiego programu – Horyzont 2020. Obok źródeł publicznych, zaprezentowane zostaną także inicjatywy inwestorskie i wspierające, jak np. US-Poland Innovation HUB. Poruszone zostaną również kwestie związane z ochroną praw własności intelektualnej w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach z zakresu kształcenia kompetencji miękkich, jak np. skuteczne zarządzanie czasem.

Stowarzyszenie Top 500 Innovators objęło konferencję swoim patronatem.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Informacje na temat rejestracji oraz szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie internetowej konferencji.

Zachęcamy do uczestnictwa!

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista