22marzec2018

TOP 500

Kategoria: Konferencje

The Next Big Thing - Startup Idea Show

AGH i Konsulat Amerykański w Krakowie ogłosiły szczegóły konkursu na pomysł na start up w ramach Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji (PAMI). W konkursie mogą brać udział tylko studenci (w tym doktoranci). Nagrody w wysokości 10 000 zł, 6 000 zł i 3 000 zł ufundowali KIC Innoenergy i Akamai.

Szczegóły konkursu na stronie AGH.

Kategoria: Konferencje

Poland Silicon Valley Science and Technology Symposium 2013

For years, the Poland-–Silicon Valley Science and Technology Symposium (PSVTS) and Poland Day at the Global Technology Symposium have served as a critical arena for exploring issues pertaining to science, technology, and the financing of innovative enterprises in a context relevant for Poland.

Poland Silicon Valley Science and Technology Symposium 2013 will be held on November 7-8 in San Francisco, CA, USA.

The focus of this year’s Symposium will be the Life Sciences and Advanced Materials, with expert panels addressing the following topics:

* The current state of Stem Cell research and technology
* Robotic systems in surgery
* The use of laser technology in medicine
* Drug development and the pharmaceutical industry in Silicon Valley
* Clinical Research—is Poland a good place to conduct clinical trials?
* Advanced sciences in food and nutrition
* The legacy of Jan Czochralski– from 1916 discovery to today’s Silicon Valley


The 2013 Symposium will bring together representatives of the American economy’s dynamically growing life sciences industries with promising Polish biotechnology and pharmaceutical companies. Attendees will participate in discussions led by distinguished academic experts from leading U.S. and Polish universities, and experienced industry leaders. Together, we will explore breakthrough technologies in Polish and international science and medicine, as panelists share and seek out new perspectives on the potential role of Life Science technologies in the Polish and American economies. The aim of the dialogue is to create a platform for cooperation, establishing relationships between Polish companies and institutions and leaders in innovative technologies in Silicon Valley.

The Symposium will be followed by a Closing Banquet on Saturday, November 9th, 2013, together with Polish Society of California celebrating its 150th Anniversary.

Top 500 Innovators Alumni Association gave Poland-–Silicon Valley Science and Technology Symposium 2013 its patronage.

We engourage you to participate. Those who are interested in more detail, are invited to visit the official website of the symposium http://www.psvts.org.

Kategoria: Konferencje

Science for Industry: Necessity is the mother of invention

„Science for Industry: Necessity is the mother of invention” (18-20 września 2013 r., Warszawa) to wydarzenie networkingowe dedykowane współpracy między przedstawicielami różnych gałęzi przemysłu oraz jednostek naukowych i instytutów badawczo-rozwojowych związanych z szeroko pojętymi badaniami środowiska, ekologią, geologią, poszukiwaniem i zrównoważoną eksploatacją zasobów naturalnych, poszukiwaniem, eksploatacją, i ochroną zasobów wód podziemnych, mineralnych i termalnych.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje obszary działalności a także oferty współpracy. Sesjom networkingowym będą towarzyszyły prezentacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania na realizację projektów badawczych i aplikacyjnych w konsorcjach naukowo-przemysłowych ze środków krajowych – oferta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki, jak również ze środków nowego europejskiego programu – Horyzont 2020. Obok źródeł publicznych, zaprezentowane zostaną także inicjatywy inwestorskie i wspierające, jak np. US-Poland Innovation HUB. Poruszone zostaną również kwestie związane z ochroną praw własności intelektualnej w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wziąć udział w praktycznych warsztatach z zakresu kształcenia kompetencji miękkich, jak np. skuteczne zarządzanie czasem.

Stowarzyszenie Top 500 Innovators objęło konferencję swoim patronatem.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Informacje na temat rejestracji oraz szczegóły dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie internetowej konferencji.

Zachęcamy do uczestnictwa!

Kategoria: Konferencje

PAMI - Polsko-Amerykański Most Innowacji

W dniach 28-29 października 2013 roku w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbędzie się I Polsko-Amerykański Most Innowacji (PAMI). Wydarzenie poświęcone będzie promocji najlepszych wzorców amerykańskiej przedsiębiorczości wśród polskich naukowców i studentów.

Zamierzeniem organizatorów, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Krakowie, jest zaprezentowanie najlepszych praktyk promocji innowacji w środowisku akademickim oraz skutecznej współpracy między instytucjami badawczymi i przedsiębiorstwami. PAMI ma także za zadanie przybliżenie inicjatywy TOP 500 Innovators (organizowanej przez MNiSW), jak również absolwentów tego programu, którzy podczas dwudniowych paneli tematycznych i warsztatów będą dzielić się z uczestnikami wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas staży na University of California – Berkeley i Stanford University.

Swój udział w PAMI zapowiedziało już kilku amerykańskich profesorów z Berkeley i Stanford, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą m.in. na temat przedsiębiorczości i kreatywności. Wydarzenie składać się będzie z kilku otwartych paneli dyskusyjnych:

American success stories. From tech students to tech giants

Polish success stories. From engineer to millionaire

Taking risk and celebrating failure. From lab to the market

Innovative culture in the US and Poland

Prelegenci będą dyskutować m.in. nad wdrożeniem amerykańskich rozwiązań w polskich realiach czy sposobami pozyskiwania środków finansowych na badania i ich komercjalizację. Podczas PAMI zaprezentują się także polskie i amerykańskie firmy, które już teraz podbijają międzynarodowe rynki, choć ich twórcami często są studenci.

Polsko-Amerykański Most Innowacji odbędzie się w Centrum Dydaktyki AGH (ul. Reymonta 7). Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia zajdziecie na stronie www.pami.agh.edu.pl.

 

Do udziału w tym wyjątkowym dwudniowym wydarzeniu serdecznie zapraszamy absolwentów programu TOP 500 Innovators, przedsiębiorców, polskich naukowców, studentów, pracowników centrów transferu technologii oraz przedstawicieli mediów.

 

Kategoria: Konferencje

Konferencja Projektów Zespołowych

Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej zaprasza przedstawicieli wrocławskiego środowiska branży IT do udziału w organizowanej 19 czerwca 2013 br. Konferencji Projektów Zespołowych. Poprzez prezentację efektów pracy zespołowej studentów III roku studiów inżynierskich informatyki oraz automatyki i robotyki, organizatorzy konferencji zamierzają zachęcić wrocławskie firmy do bliższej współpracy naukowo-biznesowej.

Takie spotkanie jest wyjątkową okazją do zintegrowania studenckich grup projektowych, prowadzących zajęcia pracowników naukowych oraz przedsiębiorców, zainteresowanych tematyką podejmowanych akademicko przedsięwzięć.

Czytaj więcej: Konferencja Projektów Zespołowych

Kalendarz polecanych wydarzeń - lista