26maj2019

TOP 500

Piotr Szewczykowski - Amerykańska droga budowania ekosystemu innowacyjnego

Polska na tle pozostałych krajów europy charakteryzuje się niewątpliwie dużym potencjałem. Jesteśmy niestety społeczeństwem, które się starzeje, ale statystyczny Polak ma obecnie około 35 lat, a więc znajduje się w pełni sił witalnych. Patrząc na ilość zakładanych podmiotów gospodarczych, funkcjonujących uniwersytetów i ludzi z wyższym wykształceniem, wydawać by się mogło, że powinniśmy być krajem opartym na nowoczesnych technologiach i innowacjach.Transfer wyników badań do gospodarki

Tymczasem wśród najlepszych pięciuset uniwersytetów świata wg tzw. listy szanghajskiej, znajdują się jedynie dwie polskie uczelnie: uniwersytet Jagielloński i uniwersytet Warszawski, które uplasowały się dopiero w czwartej setce. nie wypadamy również rewelacyjnie pod względem zgłaszanych patentów. Znajdujemy się daleko za czołówką państw, które zgłaszają ich najwięcej. Ponad połowa patentów na świecie pochodzi z zaledwie trzech krajów: USA, Japonii i Niemiec.

To właśnie silne, nowoczesne uniwersytety, które wręcz zmuszają studentów do kreatywnego myślenia i wychowują w duchu przedsiębiorczości są podstawą napędzającą gospodarkę. im bardziej technologia będzie wyszukana, stworzona przez zespół naukowców współpracujących z przemysłem i ostatecznym klientem, tym trudniej będzie ją podrobić. Zaawansowane technologie, powstające na uniwersytetach są podstawą do budowania innowacyjnych firm, które w miarę rozwoju będą potrzebowały coraz więcej specjalistów, najlepiej wykształconych na wydziale, gdzie dana technologia powstała. Tego typu powiązania pomiędzy pozornie odległymi światami nauki i biznesu są niezbędne do zbudowania całego ekosystemu innowacyjności. Taki ekosystem istnieje od lat np. w Dolinie Krzemowej w usA. Polska ma szansę na zbudowanie podobnego systemu, jednak wymaga to w pierwszej kolejności zidentyfikowania przyczyn, dlaczego polska Dolina Krzemowa jeszcze nie funkcjonuje. W dalszej kolejności należy podjąć odpowiednie kroki i realizować długofalową strategię. na być może jeden z kluczowych pomysłów wpadło Ministerstwo nauki i szkolnictwa Wyższego przystępując do realizacji Programu „Top 500 innovators – science, Management, Commercialization”.

Pełen tekst artykułu można przeczytać w opracowaniu "Transfer wyników badań naukowych do gospodarki" - str. 73.