23lipiec2019

TOP 500

Kategoria: W mediach: Edycja IV - Berkeley 2012

Potężny zastrzyk inspiracji


Zajęcia i wykłady na najlepszych światowych uczelniach, spotkania ze światowymi ekspertami od wdrażania innowacji oraz staże w najnowocześniejszych korporacjach – to tylko niektóre możliwości, jakie stwarza program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – TOP 500 Innovators . Jak pokazuje przypadek dr hab. inż. Katarzyny Grabowskiej udział w nim to też szansa na zdobycie inwestora, który pomoże skomercjalizować wyniki badań naukowych.

Dr Grabowska jest profesorem kontraktowym w Politechnice Łódzkiej. Specjalizuje się w dziedzinie przędzalnictwa. Ze względu na zamiany zachodzące w tej gałęzi łódzkiego przemysłu dr Grabowska skupiła się na poszukiwaniu nowych zastosowań wyników swoich analiz. Obecnie część jej zainteresowań naukowych dotyczy implementacji do włókiennictwa nanorurek węglowych. Wyniki tego typu badań wykorzystywane są w pracach nad konstrukcją tzw. liny kosmicznej, które prowadzi m.in. NASA. Jednocześnie badaczka pracuje też nad konstrukcją nitek ozdobnych, czyli liniowych wyrobów włókienniczych o rozbudowanych powierzchniach. Efekty jej prac w tej dziedzinie stały się podstawą wynalazku nowej tkaniny przeciwdziałającej promieniowaniu elektromagnetycznemu, która uzyskała już patent krajowy i jest w trakcie patentowania europejskiego.

Czytaj więcej: Potężny zastrzyk inspiracji


Kategoria: W mediach: Edycja IV - Berkeley 2012

Nasi na topie. Pracownicy PG wyjechali do Berkeley

Na dwumiesięczny staż na Uniwersytecie Kalifornia w Berkeley – jednej z najlepszych uczelni na świecie według rankingu szanghajskiego – wyjechali w połowie października Marek Marzec z Wydziału Mechanicznego oraz Marcin Gnyba z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Naukowcy zakwalifikowali się do czwartej edycji prestiżowego programu Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization.

Czytaj więcej: Nasi na topie. Pracownicy PG wyjechali do Berkeley

Kategoria: W mediach: Edycja IV - Berkeley 2012

Młodzi zdolni z UJ i AGH pojadą do Doliny Krzemowej

Michał Markiewicz, doktorant w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki i Informatyki UJ, dr Michał Grega z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH oraz Mikołaj Oettingen z tamtejszego Wydziału Energetyki i Paliw znaleźli się w gronie 37 uczestników drugiej edycji rządowego programu "Top 500 Innovators". W październiku rozpoczną dwumiesięczny staż w jednym z renomowanych ośrodków naukowych.

O miejsce w kolejnej edycji rządowego programu konkurowało 128 kandydatów z uczelni, instytutów badawczych, instytutów Polskiej Akademii Nauk i centrów transferu technologii w całej Polsce.

Więcej na: krakow.gazeta.pl

Kategoria: W mediach: Edycja IV - Berkeley 2012

Program Top 500 Innovators

W dniu 9 października 2012 w obecności Sekretarza Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Marii Elżbiety Orłowskiej wręczono 80 promes wyjazdowych prestiżowego programu TOP 500 Innovators.

Wśród laureatów jest dr Ewelina Ksepko z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.

Dr Ksepko spędzi dwa miesiące w Dolinie Krzemowej, studiując na Kalifornijskim Uniwersytecie w Berkeley, a także praktykując między innymi w NASA i HP.

Top 500 Innovators to największy rządowy program wspierania innowacyjności w nauce. Do końca 2015 roku planowany jest wyjazd aż 500 polskich naukowców i pracowników centrów transferu technologii na staże i szkolenia zagraniczne do ośrodków naukowych i badawczych z czołówki rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities).

Tematyka kursu obejmuje zarządzanie badaniami naukowymi, praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań i współpracę nauki z gospodarką.

Bardzo ważną częścią kursu jest rozwijanie kompetencji miękkich takich jak praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Uczestnicy programu obserwują pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital, poznają sposoby prowadzenia innowacyjnych badań naukowych.

Źródło: ichpw.zabrze.pl