23lipiec2019

TOP 500

Kategoria: W mediach

polskieradio.pl - Co zrobić, aby innowacyjność stała się polską specjalnością

Aby pobudzić polską innowacyjność trzeba wziąć pod uwagę wiele aspektów – wyjaśnia na antenie radiowej Jedynki Katarzyna Walczyk, prezes Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

– W nowej perspektywie unijnej mamy sporo środków do wykorzystania. Ale fundusze europejskie, czyli pieniądze i na granty, i na preferencyjne instrumenty finansowe, to tylko jeden z elementów systemu. Aby pobudzić polską innowacyjność trzeba wziąć pod uwagę wiele innych aspektów – wyjaśnia na antenie radiowej Jedynki Katarzyna Walczyk, prezesStowarzyszenia TOP 500 Innovators.

Problem polskiej innowacyjności ma podłoże m.in. w naszej mentalności – wśród większości polskich przedsiębiorców panuje niechęć do podejmowania ryzyka związanego z wprowadzaniem nowych rozwiązań i produktów.

Nauka i biznes: wciąż za daleko od siebie

By powstawały konkurencyjne produkty musi funkcjonować współpraca na linii naukowcy – przedsiębiorcy. Ponieważ najistotniejsi w tej współpracy są ludzie. I tutaj są dobre wiadomości. Coraz częściej powstają konsorcja naukowo-przemysłowe, gdzie inicjatywa wychodzi i z jednej, i z drugiej strony. Czyli i ze strony nauki, jak i biznesu.

Pomagają temu liczne organizacje, takie jak Stowarzyszenie TOP 500 Innovators. To interdyscyplinarna platforma, która skupia zarówno ludzi nauki, jak i przemysłu oraz osoby zajmujące się transferem technologii i wspieraniem innowacji. Jego celem jest bycie liderem opinii i dobrych praktyk w zakresie współpracy nauki z biznesem.

– Staramy się pobudzić networking wewnętrzny, co skutkuje wieloma projektami, związanymi z transferem technologii, jak i projektami innowacyjnymi. Staramy się też propagować postawy otwartości, przedsiębiorczości, współpracy nauki z przemysłem i budować sieć kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym – tłumaczy gość radiowej Jedynki.

Czytaj więcej i posłuchaj na polskieradio.pl

Kategoria: W mediach

epoznan.pl - Dni Fulbrighta w Poznaniu

Jak korzystać z zasobów światowej nauki? Jak przygotować profesjonalny artykuł naukowy do międzynarodowego czasopisma? Jak zaprezentować swój dorobek naukowy na forum międzynarodowym? O tym, oraz o wielu innych sprawach mówić będą prelegenci konferencji dydaktycznej pt. „Dni Fulbrighta w Poznaniu – Niezależność i innowacja naszą drogą do rozwoju.” Wydarzenie rozpocznie się o godz. 8:30, 20 listopada 2014 r., w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, przy ul. Piotrowo 2. Drugi dzień konferencji odbędzie się na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Umultowskiej 87.

„Dni Fulbrighta w Poznaniu” to zwieńczenie obchodów 55-lecia Programu Fulbrighta w Polsce. Konferencja zostanie przeprowadzona w języku angielskim, bez tłumaczenia symultanicznego. Prelegentami będą, między innymi, amerykańscy stypendyści Programu Fulbrighta, w tym absolwenci programu TOP 500 Innovators oraz przedstawiciele biznesu.

Czytaj więcej na epoznan.pl

Kategoria: W mediach

interia360.pl - Inauguracja Polsko-Amerykańskiego Programu Innowacji PLUS-IP w Los Angeles

W poniedziałek 17 listopada 2014 r. w Los Angeles (Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki) odbędzie się inauguracyjne spotkanie dotyczącego stworzonego m.in. przez Departament Stanu USA "U.S.-Poland Innovation Program PLUS-IP" obejmujące podpisanie oświadczenia intencyjnego. U.S.-Poland Innovation Program (PLUS-IP) jest inicjatywą współpracy, której przewodniczą Departament Stanu USA i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Program ma na celu rozszerzenie dwustronnej współpracy w zakresie innowacji oraz ułatwienie powiązań między polskimi i amerykańskimi środowiskami akademickimi, biznesowymi, firmami high-tech a rządami, z zamiarem prowadzenia współpracy w projektach komercyjnych. Projekt ma wzmocnić innowacyjny ekosystem Polski i przynieść korzyści obu krajom, poprzez promowanie innowacji tworzonych dzięki polsko-amerykańskim przedsięwzięciom oraz wspólnym projektom badawczym i rozwojowym.

Programem PLUS-IP zarządza ustanowiona przez oba kraje Polsko-Amerykańska Rada Innowacji, która jest kierowana wspólnie przez Departament Stanu USA oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. PLUS-IC będzie się składać z 12 członków z każdego kraju. Użytkownicy organizacji parasolowych lub stowarzyszenia, które reprezentują wiele firm, organizacji lub organizacji pozarządowych. Większość członków amerykańskich to podmioty pozarządowe.

Stany Zjednoczone reprezentować będą: Departament Stanu USA, Departament Handlu USA, Departament Obrony USA, Indywidualne Korporacyjne Inwestycje Za Granicą (OPIC), Aktywność dla Wzrostu Innowacji i Rozwoju Gospodarczego (AEIG), Amerykańska Rada Edukacji Międzynarodowej, Amerykańskie Stowarzyszenie dla Rozwoju Nauki (AAAS), Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Amerykańska Rada Edukacji Międzynarodowej (ACIE), Stowarzyszenie Przemysłowej Obrony Narodowej (NDIA), Amerykańska Izba Handlowa, Amerykańsko-Polska Rada Biznesu i Amerykańsko-Polska Rada Handlu.

Polskę reprezentować będą: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Obrony Narodowej, Stowarzyszenie TOP 500 Innovators, Pracodawcy RP, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Akademia Nauk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Lewiatan i Komitet Polityki Naukowej.

Czytaj więcej na interia360.pl

Kategoria: W mediach

wyborcza.pl - POZNAJCIE NAJSZYBSZY POLSKI KOMPUTER CHŁODZONY... GORĄCĄ WODĄ

Może robić 500 bilionów operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę. Składa się z dwudziestu dwutonowych szaf obliczeniowych połączonych pięcioma kilometrami kabla. Dziś ruszyło Centrum Informatyczne Świerk - jeden z najwydajniejszych superkomputerów dla branży energetyki jądrowej na świecie.

- W Polsce powstał ośrodek, który posiada jedną z największych mocy obliczeniowych w Europie. Naukowcy będą mogli prowadzić tu innowacyjne projekty naukowe, a także zaawansowane badania informatyczne związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce - mówiła dziś na otwarciu prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego. A potem, zamiast przeciąć wstęgę, nacisnęła klawisz "enter".

W skrócie - dzięki jego obliczeniom i analizom w Polsce będą mogły powstać elektrownie jądrowe. Zasoby największego polskiego superkomputera pomogą też w przetwarzaniu danych z doświadczeń prowadzonych w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w ośrodku CERN pod Genewą. Na potrzeby eksperymentu "Large Hadron Collider beauty" udostępnione zostanie m.in. 300 TB (terabajtów) przestrzeni dyskowej, klaster obliczeniowy oraz specjalistyczne oprogramowanie. Z mocy superkomputera będą mogli skorzystać także młodzi polscy naukowcy. W ramach projektu CIŚ uruchomiona została nowa inicjatywa dla absolwentów Programu TOP 500 Innovators. Każdy z jego uczestników będzie mógł nieodpłatnie wykorzystywać moc obliczeniową superkomputera do prowadzenia własnych prac naukowo-badawczych (nie muszą być one związane z atomistyką). Kierownikiem naukowym Programu CIŚ-500 (tak nazwana została nowa inicjatywa) jest prof. dr hab. Wojciech Wiślicki. Każda osoba z grona absolwentów Programu TOP 500 Innovators może się zgłosić do niego, by w ramach pracy naukowej wykonywać obliczenia na znajdującej się w Świerku infrastrukturze obliczeniowej (więcej informacji o programie na www.cis.gov.pl).

Czytaj więcej na wyborcza.pl

Kategoria: W mediach

student.lex.pl - Gorący dzień na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

W czwartek (13.11 br.)na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbył się wykład rektorski prof. Grzegorza Kołodki. Tego samego dnia na uniwersytecie odbyła się również Kongres Rozwoju Edukacji poruszający zagadnienia rozwoju polskiej edukacji.

Kongres Rozwoju Edukacji to środowiskowe spotkanie osób, którym bliska jest problematyka rozwijania i unowocześniania polskiej edukacji. Kongres przygotowywany jest na podstawie doświadczeń płynących z organizacji dziesięciu edycji konferencji "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym" i stanowi jej kontynuację.

Wydarzenie organizowane było przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, współpracującą z Uczelniami Założycielami Fundacji: Uniwersytetami: Ekonomicznym z Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Kongres wspierają również partnerzy merytoryczni: Instytut Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators.