23lipiec2019

TOP 500

Kategoria: W mediach

miastopoznaj.pl - UCZELNIE OTWIERAJĄ SIĘ NA ŚWIAT

Poznań stawia na międzynarodowe konferencje, panele dyskusyjne i warsztaty. Na tym jednak się nie ogranicza. Pojawiają się programy dotyczące wymiany międzynarodowej. A nasza uczelnia medyczna reklamuje się także poza granicami naszego kraju.

Konferencja polsko-amerykańska

Międzynarodowy nastrój zapanuje także na dwóch innych poznańskich uczelniach: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Politechnice Poznańskiej. W dniach 20-21 listopada organizowana jest konferencja dydaktyczna pt. „ Dni Fulbrighta w Poznaniu – Niezależności innowacja naszą drogą do rozwoju”. Celem wydarzenia jest zwieńczenie obchodów 55-lecia Programu Fulbrighta w Polsce oraz przedstawienie Poznania jako miasta innowacyjnego, będącego również prężnym ośrodkiem akademickim.

Konferencja jest skierowana do wszystkich osób, które są zainteresowane współpracą z amerykańskimi uczelniami, ruchem studenckim i naukowym oraz z amerykańskimi przedsiębiorcami. Na podstawie konkretnych przykładów organizatorzy przybliżą uczestnikom wspólne działania zarówno w świecie biznesu jak i nauki.

Kariera naukowa po angielsku

- Warsztaty dotyczyć będą między innymi profesjonalnego przygotowania artykułu naukowego do publikacji w międzynarodowym czasopiśmie indeksowanym, strategicznego korzystania z zasobów światowej nauki, budowy strategii współpracy zagranicznej czy umiejętności prezentowania na międzynarodowych forach publicznych – czytamy na stronie organizatora. Prelegentami będą amerykańscy stypendyści Programu Fulbrighta, którzy obecnie przebywają w Polsce. Uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z innym stylem kształcenia i prowadzenia wykładów. Będą mogli także nawiązać współpracę z biznesmenami na rynku międzynarodowym. Konferencja będzie prowadzona w języku angielskim. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania oraz Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

Czytaj więcej na miastopoznaj.pl

Kategoria: W mediach

Top 500 w Developing Leaders Magazine

W najnowszym numerze kwartalnika Developing Leaders Magazine znalazł się artykuł nt. absolwentów i programu Top 500 pt. Polishing Poland's Brightest Innovators.

Kategoria: W mediach

biznespomorski.com.pl - Uczeń-Naukowiec: Nowoczesne metody diagnostyki molekularnej i terapii celowanej

Zapraszamy na kolejny z cyklu wykład popularnonaukowy w ramach projektu Uczeń-Naukowiec. W piątek 7 listopada o godz. 14:00 wysłuchamy prelekcji dr Anny Żaczek, która opowie m.in. o nowoczesnych metodach diagnostyki molekularnej i terapii celowanej.
W piątek 7 listopada o godz. 14:00 wysłuchamy prelekcji dr Anny Żaczek z Katedry Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Opowie ona m.in. o nowoczesnych metodach diagnostyki molekularnej i terapii celowanej.

O prelegencie – dr Anna Żaczek
Adiunkt w Katedrze Biotechnologii Medycznej na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed, doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii o specjalności biologia molekularna. Autor 32 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym i 63 doniesień na polskich i zagranicznych sympozjach naukowych, recenzent w czasopismach takich jak: Cancer, Molecular Cancer, Journal of Translational Research. Laureatka programu LIDER NCBiR, dwukrotna laureatka programu Iuventus Plus MNiSW. Absolwentka programu TOP500 Innovators (Stanford University, 2013).

Czytaj więcej na biznespomorski.com.pl

Kategoria: W mediach

nauka.gov.pl - NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH WSPOMAGA ABSOLWENTÓW PROGRAMU TOP 500 INNOVATORS

Moc obliczeniowa superkomputera HPC (High Performance Computing) została nieodpłatnie udostępnia naszym absolwentom do prowadzenia prac naukowo badawczych - w październku 2014 r Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku (NCBJ) uruchomiło nową inicjatywę wsparcia abslowentów Programu TOP 500 Innovators.

Więcej informacji o Programie, w tym o sposobach przystępowania do tej inicjatywy można znaleźć na stronach Centrum Informatycznego Świerk: http://www.cis.gov.pl/web/guest/cis500.

Absolwenci Programu Top 500 Innovators mogą bezpłatnie korzystać z zasobów Centrum Informatycznego w ramach prowadzonych przez siebie prac naukowo badawczych.

Czytaj więcej na: nauka.gov.pl

Kategoria: W mediach

DZIENNIK POLSKI - INTECH i Politechnika Krakowska-spółka nauki z biznesem

Nauka i praktyka Politechnika Krakowska wzmacnia działania służące komercjalizacji wyników badań naukowych. W tym celu powołała spółką kapitałową INTECH PK, której zadaniem jest szeroko rozumiany transfer technologii z nauki do biznesu.

Prezesem INTECH PK została Izabela Paluch, laureatka programu TOP 500 Innovators, posiadająca wieloletnie doświadczenie w biznesie w dziedzinie wdrażania nowych rozwiązań produktowych i organizacyjnych na rynkach polskim i zagranicznych.

Nowy podmiot powstał w ramach Programu SPIN-TECH, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Czytaj więcej w Dzienniku Polskim